نوشته‌ها

lesson-11-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یازدهم )

/
مفهوم ايمان واقعی ( قسمت دوم )         همانگونه که در درس قبل مطال…
masihiyat chist

مسیحیت چیست؟

/
واقعاً زمانی که کتاب مسیحیت چیست؟ را مطالعه میکنید ، احساس میکنید که نامۀ از یک دوست بسیار نزدیک و صمیمی خود دریافت کرده اید و خود را در مطالعۀ نامه اش راحت احساس میکنید و تمام مطالبی را که در میان میگذارد به خوبی درک میکنید که این خود یکی از برجستگی های این کتاب به شمار میرود و توانایی نویسنده و مهارت مترجم را در نحوه بیش کش مسائل به خواننده نشان میدهد. بیایید این کتاب جالب را بخوانیم و از آن در بلند بردن سطح آگاهی خود کمک بگیریم.