نوشته‌ها

lesson-17-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفدهم )

/
پيروزی بر حاکميت گناه   مقدمه بارها از افرادی که تازه زندگی خود …
lesson-13-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس سیزدهم )

/
اطمينان نجات مقدمه اصولاً يکی از دروس بعد از مطالعه مبحث گن…
lesson-11-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یازدهم )

/
مفهوم ايمان واقعی ( قسمت دوم )         همانگونه که در درس قبل مطال…
lesson-10-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دهم )

/
در اين درس کوشش خواهيم کرد تا با فيض خداوند مفاهيم مختلف ايمان را بـررسی کـرده و با شناخت آن به يک ايمان سالم کتابمقدسی که به نجات ابدی منتهی می شود دست يابيم .
besharat

بشارت

/
بشارت وظيفه اي است كه خداوند بر عهده ما گذاشته است. ما هر روز صبح دعا كنيم :»خداوندا مرا امروز بكار ببر» و با ايمان بپذيريم. حال در حضور خدا تصميم بگيريم كه مسيحياني بي ثمر نباشيم، بلكه براي خدايمان مسيحي پر ثمر و بشارت دهنده اي باشيم و عمل مبشر را بجل آوریم. دعا كنيم تا خداوند ما و کلیسایش را در تحقق اراده اش هر روزه بکار ببرد.
zendegi-dar-malakote-khoda