نوشته‌ها

lesson-21-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و يکم )

/
شناخت روح القدس مقدمه : خدا را شکر که بعداز گذراندن 20 درس ا…
lesson-12-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دوازدهم )

/
تولد تازه   مقدمه در انجيل يوحنا باب 3 ماجرای يک عالِم يهو…
masihiyat chist

مسیحیت چیست؟

/
واقعاً زمانی که کتاب مسیحیت چیست؟ را مطالعه میکنید ، احساس میکنید که نامۀ از یک دوست بسیار نزدیک و صمیمی خود دریافت کرده اید و خود را در مطالعۀ نامه اش راحت احساس میکنید و تمام مطالبی را که در میان میگذارد به خوبی درک میکنید که این خود یکی از برجستگی های این کتاب به شمار میرود و توانایی نویسنده و مهارت مترجم را در نحوه بیش کش مسائل به خواننده نشان میدهد. بیایید این کتاب جالب را بخوانیم و از آن در بلند بردن سطح آگاهی خود کمک بگیریم.