نوشته‌ها

lesson-14-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس چهاردهم )

اهميت دعا و کلام در رازگاهان       اغلب افراد بعداز اينکه ايما…
lesson-12-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دوازدهم )

/
تولد تازه   مقدمه در انجيل يوحنا باب 3 ماجرای يک عالِم يهو…
lesson-11-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یازدهم )

/
مفهوم ايمان واقعی ( قسمت دوم )         همانگونه که در درس قبل مطال…
lesson-10-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس دهم )

/
در اين درس کوشش خواهيم کرد تا با فيض خداوند مفاهيم مختلف ايمان را بـررسی کـرده و با شناخت آن به يک ايمان سالم کتابمقدسی که به نجات ابدی منتهی می شود دست يابيم .
lesson-8-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هشتم )

/
هدف قيام عيسی مسيح     عيسی مسيح در انجيل متی …
lesson-7-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس هفتم )

هدف از مرگ عيسی مسيح چه بود ؟   براستی او برای چه مُ…
lesson5-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس پنجم )

/
گناه و عواقب آن برای نسل بشر   مقدمه هنگاميکه ما به جهان اطراف خود می نگريم ، شا…
lesson-1

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس یک )

/
الف : کتاب مقدس چيست ؟ کتاب آسمانی مسيحيان را کتاب مقدس می نامند ،که در زبان يونانی آن را Biblion يعنی کتاب عالی مــــی نامند، و در زبانهای غربی از جمله آلمانی نيز به گونه ای از اين کلمه استفاده شده و آن را ( die Bibel ) مـــی نـامند .
masihiyat chist

مسیحیت چیست؟

/
واقعاً زمانی که کتاب مسیحیت چیست؟ را مطالعه میکنید ، احساس میکنید که نامۀ از یک دوست بسیار نزدیک و صمیمی خود دریافت کرده اید و خود را در مطالعۀ نامه اش راحت احساس میکنید و تمام مطالبی را که در میان میگذارد به خوبی درک میکنید که این خود یکی از برجستگی های این کتاب به شمار میرود و توانایی نویسنده و مهارت مترجم را در نحوه بیش کش مسائل به خواننده نشان میدهد. بیایید این کتاب جالب را بخوانیم و از آن در بلند بردن سطح آگاهی خود کمک بگیریم.