نوشته‌ها

lesson-20-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيستم )

/
اقتدار شخص مسيحی مقدمه : بارها ديده می شود عده ای از مسيحيان با…