نوشته‌ها

lesson-3

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس سه )

/
شناخت خدای کتابمقدس   اغلب وقتی از مردم سوال می شود که به وجود…