سریال تعهد

  • تاریخ: ۱۹ جولای ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

سریال تعهد: ستون های احترام ،محبت و اعتماد و اطمینان

مراحل بعد از تعهد برای رسیدن به رویا میدان ارزیابی است و ارزیابی بوسیله دو عامل معیار و ارزش سنجیده می شود. بریم و بشنویم که کلام چطور این موضوع را برایمان آشکار می کند.

سریال تعهد