پرستنده واقعی

  • تاریخ: ۱۹ آپریل ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان فراز دولتخواه

در این هفته شبان فراز دولتخواه، شبان شعبه فارسی زبان کلیسای پادشاه انگلستان از شهر بولتون در جلسه آنلاین کلیسای حیات ابدی حضور داشتند و موعظه پربرکتی رو ایراد کردند.

پرستنده واقعی