زیربنای رشد روحانی

  • تاریخ: ۱۲ جولای ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

تعهد، پایه و اساس زیر بنای رشد و بلوغ روحانی است. بر اساس چه ویژگی شما می توانید به درک و هوشیاری روحانی دست یابید که تا به حال به آن دست نیافتید؟
به موعظه امروز شبان شهرام گوش فرادهید و نظرات و سوالات خودتان را یاداشت کنید. با روح القدس وقت بگذارید، اوست که شما را هدایت می کند.

زیربنای رشد روحانی