تعهد

  • تاریخ: ۵ جولای ۲۰۲۰
  • واعظ: شبان شهرام عدیمی

اساس زیر بنای مسیحیت برای رشد و رسیدن به بلوغ روحانی و فهمیدن اراده خدا در زندگیمان برای برگزیدگی و خدمت به او

تعهد