جشن های سال ۲۰۲۰

جشن نوروز باستانی

  • زمان: 15 مارس

جشن سیزده بدر

  • زمان: 4 آپریل
  • مکان: Frühlinge See

جشن قیام

  • زمان: 12 آپریل

جشن پنطیکاست

  • زمان: 31 می

جشن تابستانی (پیک نیک مشترک کلیساها)

  • زمان: 9 آگوست
توضیحات:
  • تهیه غذا، نوشیدنی و ظروف به عهده خود شرکت کنندگان می باشد.

جشن شکرگزاری محصول

  • زمان: 4 اکتبر

جشن کریسمس

  • زمان: 20 دسامبر