جلسات تعلیمی

کلاس مسیحیت چیست

کلاس مسیحیت چیست بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

  • زمان شروع دوره جدید: ۳ سپتامبر ۲۰۲۰
  • مهلت ثبت نام: ۳ سپتامبر ۲۰۲۰
  • مکان تشکیل کلاس: آنلاین (نرم افزار زوم)
توضیحات:
  • - لطفا جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره واتس آپ 015217562129 ارسال نمایید.
  • - شاگرد از داخل ایران هم پذیرفته می‌شود.

کلاس زندگی در ملکوت خداوند

کلاس زندگی در ملکوت خداوند بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۱۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

  • زمان شروع دوره جدید: ۱ اکتبر ۲۰۲۰
  • مهلت ثبت نام: ۱ اکتبر ۲۰۲۰
  • مکان تشکیل کلاس: آنلاین (نرم افزار زوم)
توضیحات:
  • - لطفا جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره واتس آپ 015217562129 ارسال نمایید.
  • - شاگرد از داخل ایران هم پذیرفته می‌شود.