جلسات تعلیمی

کلاس مسیحیت چیست

کلاس مسیحیت چیست بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

  • زمان شروع دوره جدید: ۶ آگوست ۲۰۲۰
  • مهلت ثبت نام: ۳۱ جولای ۲۰۲۰
  • مکان تشکیل کلاس: آنلاین (نرم افزار زوم)
توضیحات:
  • - لطفا جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره واتس آپ 017668242526 ارسال نمایید.

کلاس زندگی در ملکوت خداوند

کلاس زندگی در ملکوت خداوند بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۱۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

  • زمان شروع دوره جدید: ۶ آگوست ۲۰۲۰
  • مهلت ثبت نام: ۳۱ جولای ۲۰۲۰
  • مکان تشکیل کلاس: آنلاین (نرم افزار زوم)
توضیحات:
  • - لطفا جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره واتس آپ 017668242526 ارسال نمایید.