جلسات تعلیمی

کلاس مسیحیت چیست

کلاس مسیحیت چیست بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۱۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

 • زمان شروع دوره جدید: ۵ آپریل ۲۰۲۰
 • مهلت ثبت نام: ۲۹ مارس ۲۰۲۰
 • مکان تشکیل کلاس: کلیسای حیات ابدی
توضیحات:
 • - لطفا جهت ثبت نام بصورت حضوری به خواهر شنبم مراجعه کنید.
 • - شما عزیزان میتوانید از کتابخانه کلیسا کتاب مقدس تهیه بفرمایید.

کلاس زندگی در ملکوت خداوند

کلاس زندگی در ملکوت خداوند بخشی از "دوره اساسی" کلیسای حیات ابدی است که گذراندن آن برای عضویت در کلیسا الزامی می باشد. این کلاس ۱۵ جلسه بوده و بصورت هفتگی برگزار میشود. شاگردان بایستی کتاب مقدس کامل (شامل عهد قدیم و عهد جدید) به همراه داشته باشند.

 • زمان شروع دوره جدید: ۵ آپریل ۲۰۲۰
 • مهلت ثبت نام: ۲۹ مارس ۲۰۲۰
 • مکان تشکیل کلاس: کلیسای حیات ابدی
توضیحات:
 • - لطفا جهت ثبت نام بصورت حضوری به خواهر شنبم مراجعه کنید.
 • - شما عزیزان میتوانید از کتابخانه کلیسا کتاب مقدس تهیه بفرمایید.

 دوره زندگی پیروزمند

دوره زندگی پیروزمند یک بار در سال برگزار میشود و ثبت نام آن بصورت محدود (۱۰ نفر) میباشد.

 • زمان شروع دوره جدید: ۶ سپتامبر ۲۰۲۰
 • مهلت ثبت نام: ۳۱ جولای ۲۰۲۰
 • مکان تشکیل کلاس: کلیسای حیات ابدی
توضیحات:
 • - لطفا جهت ثبت نام بصورت حضوری به خواهر شنبم مراجعه کنید.

دوره زندگی منضبط مسیحی

دوره زندگی منضبط مسیحی سومین یکشنبه هر ماه بعد از مراسم عبادتی کلیسا و مشارکت عمومی در مکان کلیسا برگزار می شود.

توضیحات:
 • - هر هفته پیش از شروع جلسه میتوانید ثبت نام کنید.
 • - لطفا جهت ثبت نام بصورت حضوری به خواهر شنبم مراجعه کنید.