جلسات عبادتی

مراسم هفتگی کلیسا

هر هفته دور هم جمع میشویم تا در اتحاد خداوند عیسی مسیح را پرستش کنیم و از موعظه کلام فیض ببریم. شرکت در این مراسم برای عموم عزیزان آزاد و رایگان میباشد. همچنین در پایان مراسم در مشارکت خواهر و برادران عزیز به قهوه،چای و کیک سرو میشود.

  • زمان: هر یکشنبه ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۳۰
  • مکان: سالن اصلی کلیسای حیات ابدی