کتاب مسیحیت چیست؟

این کتاب نه تنها سوالات پیچیده مربوط به مسیحیت را جواب میدهد، بلکه از ایمان و عقاید مسیحیان راجع به خداوند، عیسی مسیح، تثلیث مقدس، روح القدس، کتاب مقدس، گناه، فرشتگان، انبیا و غیره نیز صحبت به میان میاورد. این کتاب مخصوصاً به کسانی نوشته شده است که میخواهند دربارۀ مسیحیت و عقاید مسیحیان معلومات حاصل نمایند و نیز راهنمایی خوبی برای کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آورده اند محسوب میگردد. در مقدمۀ این کتاب جالب و خواندنی چنین میخوانیم: » کتاب مسیحیت چیست ؟

هیچ موضوع مربوط به مسیحیت را مبهم و ناگفته نگذاشته و در عین حال عمیق ترین مطالب را به طرز صمیمانه و مختصر و ساده بیان کرده است. نویسنده با مهارت و توانایی و پس از نیم قرن تجربه در خدمت مسیحی و نویسندگی خود چنین کتابی برجسته و عمیق به دوستان خود ارائه میدهد. به نظر او هر فردی که به مطالعۀ این کتاب میپردازد از دوستان صمیمی او به شمار میرود و از اینرو عبارت «دوست عزیزم»  در این کتاب بسیار یافت میشود.»

واقعاً زمانی که کتاب مسیحیت چیست؟ را مطالعه میکنید ، احساس میکنید که نامۀ از یک دوست بسیار نزدیک و صمیمی خود دریافت کرده اید و خود را در مطالعۀ نامه اش راحت احساس میکنید و تمام مطالبی را که در میان میگذارد به خوبی درک میکنید که این خود یکی از برجستگی های این کتاب به شمار میرود و توانایی نویسنده و مهارت مترجم را در نحوه بیش کش مسائل به خواننده نشان میدهد. بیایید این کتاب جالب را بخوانیم و از آن در بلند بردن سطح آگاهی خود کمک بگیریم.

مسیحیت چیست ؟

شما میتوانید به راحتی کتاب را دانلود و یا به صورت انلاین بخوانید

your-alt

مسیحیت چیست ؟ (کلاس)

شما میتوانید به راحتی کتاب را دانلود و یا به صورت انلاین بخوانید

your-alt

سولات مسیحیت چیست ؟

شما میتوانید به راحتی کتاب را دانلود و یا به صورت انلاین بخوانید

your-alt