زندگی در ملکوت خدا

دروس زندگی در ملکوت خدا دوره ای است برای نو ایمانان که در رشد و ایمان مسیح خودشان پیشرفت بکنند که در کلیسای حیات ابدی تدریس میشود به شما پیشنهاد میشود این کتاب را حتمی بخوانید و یا در کلاسها شرکت کنید .

برای اطلاع از زمان کلاسها به رویدادهای کلیسا مراجعه کنید

درس 1– توبه واقعی
درس 2– نجات
درس 3– خدایی و خداوندی عیسی هسیح
درس 4– کلام غذای روح
درس 5– رازگاهان
درس 6– طریق رابطه با خدا
درس 7– تعمید روح القدس
درس 8– پری روح القدس
درس 9– پیروزی بر گناهاى
درس 10– رابطه با کلیسا
درس 11– شهادت و بشارت

زندگی در ملکوت خدا

شما میتوانید به راحتی کتاب را دانلود و یا به صورت انلاین بخوانید

your-alt