کجا شما میتوانید ما را بیابید

ما یکی از بزرگترین جوامع مسیحیان فارسی زبان کلن هستیم

شما میتوانید به راحتی از طریق ایمل ما با ما در ارتباط باشید و یا به آدرس کلیسای حیات ابدی مراجعه کنید.

مراسم هر یکشنبه 14:45 الی 16:30

آدرس :

.Evangelische Freikirche Köln e.V
Rösrather Straße 176  
 Köln 51107

شماره حساب کلیسا:

.Kontoinhaber: ewiges Leben e.V
 IBAN: DE77 3806 0186 1902 3500 19
 BIC: GENODE D1BRS
 Verwendungszweck: Spende
 Volksbank Bonn Rhein-Sieg   

ایمیل کلیسا:

info@hayateabadi.com

در تماس بودن

ما هیجان زده ایم تا از شما بشنویم