کجا شما میتوانید ما را بیابید

ما یکی از بزرگترین جوامع مسیحان فارسی زبان کلن هستیم

شما میتوانید به راحتی با راه های ارتباطی ما با ما تماس بگیرید و در ارتباط باشد و یا به ادرس کلیسای حیات ابدی ذیل شده مراجعه کنید .

 
آدرس :
Evangelische Freikirche Köln e.V
Rösrather Straße 176
51107 Köln

شماره تماس کشیش شهرام:

017620576244 – 022824009000

شماره تماس کشیش نیکو :

017665582083 – 022824025758

ایمیل کلیسا:

n.shahram@ef-koeln.de

شماره تماس کلیسا:

00491638753148

در تماس بودن

ما هیجان زده ایم تا از شما بشنویم