کجا شما میتوانید ما را بیابید

ما یکی از بزرگترین جوامع مسیحان فارسی زبان کلن هستیم

شما میتوانید به راحتی با راه های ارتباطی ما با ما تماس بگیرید و در ارتباط باشد و یا به ادرس کلیسای حیات ابدی ذیل شده مراجعه کنید .

 
آدرس :
Evangelische Freikirche Köln e.V
Rösrather Straße 176
51107 Köln

مراسم هر یکشنبه 14:45 الی 16:30

ایمیل کلیسا:

info@hayateabadi.com

در تماس بودن

ما هیجان زده ایم تا از شما بشنویم