تازه ترینها
در این دسته از سایت تازه ترینهای سایت نشر میشود قرار میگیرد .

تازه ترینها سایت کلیسای حیات ابدی , رویدادها , فایلهای ویدیوئی صوتی و همچنین کتابهای پیرامون مسحیت

hayateabadi
lesson-22-30

تغییر و تحولات اساسی در زندگی ایمانی ( درس بيست و دوم )

/
تثليث اَقدس     وقتی از مردم سوأل ميشود که خدا ک…