رسانه ها
تمامی فایلهای صوتی و تصویری از جمله موعظها و سرودهای پرستشی تصویری و صوتی و کتابهای پیرامون مسیحیت

hayateabadi
zendegi-dar-malakote-khoda