پناهندگی کلیسا

کسانی که قبل از ورود به خاک آلمان در کشور دیگری انگشت نگاری شده ا‌ند، یا به هر صورتی ورودشان به کشوری قبل از ورود به آلمان ثبت شده باشد، چنانچه در آلمان درخواست پناهندگی دهند احتمال دیپرت شدن به آن کشور وجود دارد. در این صورت بسیاری درخواست پناهندگی کلیسا (Asyl in der Kirche) میدهند. پناهندگی کلیسا به این صورت است که یک کلیسا که دارای اتاق و مجهز به حمام و آشپزخانه است میتواند به اشخاص اسکان بدهد. مدت زمان ماندن در کلیسا معمولا ۶ ماه است (در بعضی موارد کمتر یا بیشتر خواهد بود) که در این مدت زمان اشخاص اجازه خروج از کلیسارو نخواهند داشت و کلیسا مخارج پناهندگان را متقبل می‌شود. پیدا کردن کلیسایی برای پناهنده شدن بر عهده خود شخص می‌باشد. پناهندگی کلیسا برای خانواده هایی با فرزندان زیر ۱۶ سال ارجعیت دارد.

کلیساهای Landeskirche که کلیساهای دولتی در آلمان هستند برای شما این موقعیت را فراهم میکنند که شما در خانه اقوام، دوستان و یا آشنایان خود در آلمان ساکن شوید و این کلیسا برای شما درخواست پناهندگی کلیسا میدهد و کارهای قانونی شما از طریق آنها انجام خواهد شد.

کلیساهای Evangelische Freikirche (کلیسای ما) متاسفانه به دلیل نداشتن امکانات کافی و همکاری نکردن دولت آلمان قادر به قبول کردن پناهندگی کلیسا نیستند و در صورت پناهنده شدن در این کلیسا‌ها همچنان احتمال دیپرت شدن وجود دارد.

کلیساهای قادر به همکاری در این زمینه:

  • پروتستان (Evangelische Kirche)
  • کاتولیک (Katholische Kirche)
  • متودیست ( Evangelisch-Methodistische Kirche)