درباره کلیسای حیات ابدی

تاریخچه

کلیسای حیات ابدی در تاریخ ۱۳ اگوست ۲۰۰۶ با شبانی کشیش شهرام و کشیش نیکو عدیمی و تنها با سه نفر شروع به فعالیت نمود. شبانان کلیسای ما در سال ۲۰۰۶ زیر پوشش و اقتدار روحانی کشیش هرمز‌ شریعت و در سال ۲۰۱۴ زیر پوشش و اقتدار روحانی کشیش کامیل نوایی قرار گرفتند.

از همان ابتدا تا به امروز هر یکشنبه طی جلسه عبادتی برای پرستش خداوند و مشارکت کلیسایی دورهم جمع می شویم.

 امروز بعد از گذشت ۱۴ سال خدمت در ملکوت خدا با افتخار اعلام می کنیم به مانند سایر کلیساها وسیله خوبی در دستان نیکوی خداوندمان عیسی مسیح بودیم و باعث نجات، تعمید و شاگردسازی شماری از قوم فارسی زبان در این نقطه از دنیا گشتیم.


رهبران

کشیش شهرام عديمی

رهبری باعث پیشرفت مردم میشود.
رهبری مردم را قوت می بخشد تا به زندگی که میتوانند داشته باشند برسند.

شهرام عدیمی در سال ۱۳۴۵ در شیراز متولد شد و تا پایان مقطع دیپلم ساکن ایران بود. او در این مدت به همراه خانواده خود در شهرهای شیراز، رشت، آبادان، زاهدان و تهران زندگی نمود و در سن ۱۹ سالگی به کشور آلمان مهاجرت کرد.

او قبل از مهاجرت خود با عیسی مسیح آشنا شد ولی طریق رشد ایمان وى سالها بطول انجامید. در سال ۲۰۰۱ ملاقاتی مخصوص با عیسی مسیح داشت، بطوریکه بعد از آن ملاقات زندگی او تغییر کرده و با اشتیاق فراوان به ایران برگشت تا پیام خوش انجیل را با مردم خويش در میان بگذارد.

“سال ۲۰۰۱ زمانی که در ایران بودم خدا با من صحبت کرد که می خواهم کلام مکاشفه اى به تو یاد بدهم و آن کلام مکاشفه به زبان یونانی و به معنی “ریما” بود. بعد ازمدت ۴۰ روز که به آلمان برگشتم کمک شبان کلیسا با من در مورد مدرسه الهیات ریما در آلمان صحبت کرد و یک روز من را به عنوان شاگرد مهمان به همراه خود به آن مدرسه برد و از همان ابتدا متوجه شدم که این همان مدرسه ای است که خداوند برای من اراده کرده است. در طول مدت دو سالی که در مدرسه ريما بودم، خداوند تمامی برنامه هایش را براى من شرح می داد که من چه کارهایی را بایستی توسط فیض او انجام دهم. يكى از اين برنامه هاى خداوند براى من تشکیل کلیسا و تعلیم فارسی زبانان است.”

بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه کتاب مقدس ریما فعالیت های خود را بصورت جلسات خانگی در شهر بن آغاز کرد. با رفت و آمد در جوامع متعدد کلیسایی پیشنهادهایی از شهرهای مختلف برای تعلیم و شبانی به زبان فارسی به او رسید و فرصتی ایجاد شد تا او بتواند به فارسی زبانان ساکن شهرهای دوسلدورف، کلن، بن و مورس خدمت کند.

کشیش شهرام قلب اتحاد با دیگر شبانان فارسی زبان در ملکوت خداوند را داشته و دارد. او همواره با پیشنهاد سازمان های خدمات مسیحی همکاری کرده و بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ هر ساله دو کنفرانس عمومی و مخصوص خادمین را هماهنگ و اجرا نموده است.

در سال ۲۰۱۵ به پیشنهاد نهاد انسان دوستانه سمریتن پرس از شعبه بیلی گرهام به کشور کرواسی رفت و در بین راه سیل عظیم پناهندگان سرازیر شده به اروپا روزانه به بیش از ۱۰ هزار پناهنده کمک های معنوی و انسان دوستانه ارائه کرد و در این مقطع به فیض خداوند وسیله نجات صدها فارسی زبان ایرانی، افغان و همچنین عرب زبانان کرد سوری و عراق شد.

در سال ۲۰۱۶ در راستای تحقق رویای شاگردسازی، فعالیت خود را در بخش فارسی زبان مدرسه الهیات بی اس بی (علامت اختصاری مدرسه الهیات سمیناری بن) آغاز نمود که امروزه بعد از گذشت چهار سال، ۱۲ شاگرد در این مدرسه مشغول به تحصیل الهیات به زبان فارسی می باشند.

او در سال ۲۰۰۶ به همراه همسرش کشیش نیکو عدیمی کلیسای حیات ابدی را تاسیس نمود و تا به امروز در این کلیسا مشغول به خدمت می باشد. کشیش شهرام و کشیش نیکو صاحب ۳ فرزند می باشد.


اصول ایمان کلیسای ما

۱- تمام كتاب مقدس الهام خداست. به اين معنى كه «مردان خدا به روح القدس مجذوب شده» و با الهام از او كلمه به كلمه كتاب مقدس را به رشته تحرير در آورده اند. ما ايمان داريم كه اين الهام تمامى قسمتهاى تاريخى، ادبى، تعليمى و پيشگويى هاى نوشته شده را همانطور كه در نسخه اصلی و مصون از خطا مشاهده مى شود، در بر مى گيرد.

(دوم پطرس ۱: ۲۱، خروج ۲۰: ۱، دوم تیموتائوس ۳: ۱۶، اول تسالوکیان ۲: ۱۴، اول قرنتیان ۲: ۱۱-۱۴، اول قرنتیان ۱۴: ۳۷، دوم سموئیل ۲۳: ۲، تثنیه ۴: ۳۵)

۲- خداى واحد حقيقى خود را به صورت پدر، پسر و روح القدس آشكار ساخته است.

(يوحنا ۱۰: ۳۰ و ۳۶، غلاطیان ۴: ۶ ، اعمال رسولان ۲: ۱۷-۱۸، پيدایش ۱: ۲۶، پيدایش ۳: ۲۲، پيدایش ۱۱: ۷، اشعیا ۶: ۸، متى ۳: ۱۶-۱۷، متى ۲۸: ۱۹، يوحنا ۱۴: ۶، دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴، تثنیه ۴: ۳۵، يوحنا ۱۷: ۵، رومیان ۱: ۲۰)

۳- عيسى مسيح به وسيله روح القدس در مريم باكره قرار گرفت و از او متولد شد و بصورت يک انسان كامل ولی بدون ذات گناه آلود در ميان ما ساكن شد. در عين حال بعنوان خداى خالق، تمامى پرى الوهيت در او قرار داشته و دارد.

(يوحنا ۱: ۱ و ۱۳-۱۴، فيلیپیان ۲: ۱۱-۲۵، كولسیان ۲: ۹، متى ۱: ۱۶-۲۵، لوقا ۱: ۳۰-۳۵، لوقا ۲: ۷ و ۱۱، غلاطیان ۴: ۴، عبرانیان ۲: ۱۴، عبرانیان ۱: ۸، تيطوس ۲: ۱۳، يوحنا ۱۰: ۳۰ و ۳۸، يوحنا ۵: ۱۷-۲۳، مكاشفه ۲۲: ۱۲، عبرانیان ۱: ۱-۳، يوحنا ۱۷: ۵، اول تيموتائوس ۳: ۱۶، كولسیان ۱: ۱۶ و ۱۹، يوحنا ۱۴: ۹)

۴- ما به الوهيت و شخصيت حقيقى روح القدس كه در هر ايماندار به مسيح ساكن است ايمان داريم. او راسا افرادى را با عناوين و براى خدمات گوناگون (مثل شبانان، معلمين، انبياء و غيره) بر حسب اراده خود برگزيده و براى بنا و رشد كليسا بكار برده و همچنين با الهام خود كليسا را در تاييد خدمت يا مقام چنين افراد هدايت و راهنمايى مى كند.

(۱ قرنتیان ۱۲: ۷-۱۰ و اعمال ۱۳: ۲-۴ و ۲۰: ۲۸ و ۵: ۳-۴ و ۱: ۸، افسسیان ۴: ۱۱-۱۴ و ۴: ۳۰، یوحنا ۱۵: ۲۶ و ۱۶: ۱۳-۱۵، رومیان ۸: ۲۶-۲۷ و ۸: ۹، ۱ قرنتیان ۱۲: ۱۳ و ۶: ۱۹ و ۳: ۱۶ و ۲: ۱۲ و ۱۴، ۲ قرنتیان ۵: ۵، اول يوحنا ۲: ۲۷)

۵- در ابتدا انسان به صورت خدا آفريده شد ولی در اثر گناه نه فقط به مرگ جسمانى بلكه به مرگ روحانى كه دورى از خداست محكوم شد. از اينرو تمام انسانها با طبيعت گناه آلود متولد مى شوند.

(يوحنا ۳: ۳-۸، تيطوس ۳: ۵، افسسیان ۲: ۱-۳، يوحنا ۱: ۱۳ و ۱۲، اشعیا ۵۳: ۶، مزمور ۵۳: ۱-۳، اشعیا ۶۴: ۶، ۱ يوحنا ۵: ۱۹، رومیان ۳: ۲۳، غلاطیان ۳: ۲۲، افسسیان ۲: ۱-۳، ارميا ۱۳: ۲۳، مرقس ۷: ۲۰-۲۳، مزمور ۵۱: ۵، رومیان ۵: ۱۲، ارمیا ۱۷: ۹)

۶- عيسى مسيح طبق پيشگويى كتاب مقدس، خود را قربانى كرد و كفاره گناهان ما را فراهم ساخت بطورى كه تمام كسانى كه توبه كرده و به او ايمان مى آورند، به خاطر ريخته شدن خون او نجات يافته و عادل شمرده مى شوند.

(اشعیا ۵۳، ۲ قرنتیان ۵: ۲۱، يوحنا ۱: ۲۹، عبر انیان ۹: ۲۸، يوحنا ۱۴: ۶، رومیان ۴: ۴ و ۵، اعمال ۴: ۱۲، ۱ پطرس ۲: ۲۴ و ۳: ۱۸، كولسیان ۲: ۱۴;، ۱ قرنتیان ۱۵: ۱-۳، رومیان ۵: ۶-۸، غلاطیان ۳:۱۳، رومیان ۳: ۲۳ و ۲۵، كولسیان ۱: ۱۳ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۱ و ۲: ۱۰، اعمال ۱۳: ۳۸-۳۹، قرنتیان ۶: ۹-۱۱)

۷- عيسى مسیح عملا زنده شد، به آسمان صعود فرمود و براى مقدسين خود (ايمانداران حقيقى) شفاعت مى كند.

(اعمال ۱۰: ۴۰-۴۱، ۱ قرنتیان ۱۵: ۳-۶، رومیان ۴: ۲۵، مرقس ۱۶: ۹-۱۸، يوحنا ۲۰: ۱۱-۲۹، اعمال ۱: ۳ و ۲: ۲۴ و ۳: ۱۵، ۱ قرنتیان ۹: ۱، اعمال ۱: ۹-۱۱، رومیان ۸: ۳۴، افسسیان ۱: ۲۰-۲۱، عبرانیان ۴: ۱۴، لوقا ۲۴: ۳۹، افسسیان ۴: ۱۰، عبرانیان ۱: ۳)

۸- تعميد در آب ضرورى است و مى بايست حتى اﻻمكان بلافاصله بعد از دريافت نجات انجام شود. اين كار طبق دستور عيسى مسيح بوده و به وسيله آن در مرگ و قيامت او سهيم مى شويم.

(مرقس ۱۶: ۱۶، اعمال ۲: ۳۸ و ۲۲: ۱۶، رومیان ۶: ۳-۴، كولسیان ۲: ۱۲، ۱ پطرس ۳: ۱۸ و ۲۱)

۹ – كليسا يا بدن مسيح متشكل از تمامى كسانى مى باشد كه منحصرآ از طريق ايمان، عيسى مسيح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود پذيرفته و تولد تازه يافته اند بطوريكه آثار توبه و رشد ايمان آنها در زندگيشان قابل رويت مى باشد.

(افسسیان ۱: ۲۲-۲۳، يوحنا ۳: ۱-۸، افسسیان ۲: ۸-۹، يوحنا ۱: ۱۲ و ۵: ۲۴ و ۶: ۴۷، اعمال ۱۳: ۳۸-۳۹، رومیان ۴: ۵ و ۲۴-۲۵ و ۵: ۱، ۱ قرنتیان ۱: ۳۰، يوحنا ۱۷: ۲۱-۲۳، افسسیان ۲: ۱۹-۲۲، كولسیان ۲: ۱۰، عبرانیان ۱۰: ۱۰-۱۴، افسسیان ۵: ۳۰-۳۱، غلاطیان ۲: ۲۰، ۱ قرنتیان ۱۳: ۵، كولسیان ۱: ۲۷، ۱ يوحنا ۴: ۴ و ۵: ۱۸، ۱ قرنتیان ۱۰: ۱۳، يهودا ۲۴، ۲ قرنتیان ۵: ۱۷)

۱۰- شيطان عملاً وجود دارد و يك موجود واقعى است.

(مكاشفه ۱۲: ۹، يوحنا ۱۴: ۳۰، ۱ يوحنا ۵: ۱۰، لوقا ۱۳: ۱۶، ۲ قرنتیان ۲: ۱۱، افسسیان ۲: ۲، مكاشفه ۲۰: ۱۰، عبرانیان ۲: ۱۴، متى ۲۵: ۴۱، ۱ پطرس ۵: ۸، يعقوب ۴: ۷، افسسیان ۶: ۱۱-۱۲)

۱۱- عيسى مسيح، خداوند و نجات دهنده ما، بزودى برخواهد گشت و اين اميد مبارك ما ايمانداران مى باشد.

(فيلیپیان ۳: ۲۰-۲۱، يوحنا ۱۴: ۱-۳، اعمال ۱: ۱۱، ۱ تسالونیکیان ۱: ۱۰، عبرانیان ۹: ۲۸، ۱ يوحنا ۲: ۲۸، تيطوس ۲: ۱۳، متى ۲۴: ۴۴-۴۶، لوقا ۱۷: ۲۶-۳۰ و ۱۸: ۸، مكاشفه ۱: ۷-۸ و ۲۲: ۱۳)

۱۲- تمامى مردگان، جهت داورى، زنده شده و انهايى كه عادل شمرده و نجات يافته اند داخل ملكوت مبارك شده و بقيه در عذاب دائمى خواهند ماند.

(۱ تسالونیکیان ۴: ۱۳-۱۴، يوحنا ۱۴: ۲-۳، ۱ قرنتیان ۱۵: ۳۵-۵۷، كولسیان ۳: ۴، ۲ تسالونیکیان ۱: ۸-۹، متى ۲۵: ۴۱ و ۴۶، مرقس ۹: ۴۲-۴۸، لوقا ۱۶: ۲۶)

۱۳- نجات ما به معنى ترك تابعيت از اين جهان تلقى شده و به مقام سفير و شاهد عيسى مسيح برگزيده مى شويم. لذا در اين جهان همچون غريبه ها، تنها هدف اصلی زندگى معرفى خداوند و رسانيدن مژده نجات به تمام مردم مى باشد.

(متى ۲۸: ۱۸-۱۹، مرقس ۱۶: ۱۵، يوحنا ۱۷: ۱۸، اعمال رسولان ۱: ۸، دوم قرنتیان ۵: ۱۸-۲۰، اول پطرس ۱: ۱۷، اول پطرس ۲: ۱۱)

۱۴- دعاى ايمان، باعث نجات، شفا و پرى ايمانداران از روح القدس شده و ملكوت خدا را پيشرفت مى بخشد.

(لوقا ۱۱: ۱-۴، لوقا ۲۲: ۳۲، یعقوب ۵: ۱۴-۱۶)


نجات و رستگاری در دنیای بعد از مرگ تنها از طریق فیض خدا (و نه اعمال ما) حاصل می‌شود