• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

برنامه های سال 2019 در کلیسای حیات ابدی :

در تاریخ یکشنبه 21 آپریل جلسه عبادتی با شرکت متحد 4 کلیسای فارسی زبان در کلن  و کشیش کامیل نوایی از کلیسای ایرانیان سانی ول آمریکا.

در تاریخ یکشنبه 25 آگوست  پیک نیک تابستانی مشترک بین المللی.

در تاریخ یکشنبه 15 دسامبر جشن کریسمس

درود عزیزان ، برنامه جلسات خانگی در سال 2019
شنبه سوم  هر ماه به تاریخ های 18 می ، 15 جون ، 21 سپتامبر ، 19 اکتبر ، 16 نوامبر از ساعت 17 الی 18:30 جلسه عمومی خانگی برقرار می باشد .
( لطفا بدون غذا تشریف بیاورید )
توجه بفرمائید: ماه های آپریل ، جولای ، آگوست و دسامبر این جلسات تعطیل می باشد.